Politiek bezorgd om samenvattingen

Enkele politieke partijen maken zich zorgen over de overname van Eredivisie Live» Enkele politieke partijen maken zich zorgen over de overname van Eredivisie Live de rechtbank indiende./Inge Hoogendoorn

(test op één pagina times uiterste v pagina 6)
5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in. 5.2 bedoelde termijn . Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank .
http://www.fotografenfederatie.nl/fileadmin/user_upload/Algemene_Voorwaarden/AV_nederlandse_versie.pdf

Leveringsvoorwaarden
Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van . tussen de koper en verkoper, in geval de rechtbank bevoegd is, worden .
http://www.verdict.eu/downloads/leveringsvoorwaarden.pdf

Yahoo breidt rechtszaak tegen Facebook uit | NUzakelijk | Nieuws ...
28 april 2012 . In het document dat Yahoo vrijdag bij de rechtbank indiende ontkent het bedrijf dat patenten van Facebook geschonden zijn. Bovendien zou .
http://www.nuzakelijk.nl/e-business/2798458/yahoo-breidt-rechtszaak-facebook.html

Voetbalavondje

Gerechtelijke incasso
Wij hanteren gerechtelijke incasso indien de betaling ondanks onze inzet uitblijft. . traject door de dagvaarding te schrijven en uit te brengen bij de rechtbank.
http://www.ahincasso.nl/gerechtelijke-incasso.php

Deskundigenonderzoek enkel indien de rechter zich niet sneller en ...
10 maart 2012 . Deskundigenonderzoek enkel indien de rechter zich niet sneller en . De rechtbank stelt samen met verweerster vast dat eiseres er zich thans .
http://www.elfri.be/node/7033

Artikel28Wrb 1. De raad kan de toevoeging weigeren indien de ...
toevoeging weigeren, indien de aanvraag niet binnen vier weken na het . Toelating tot deze regeling wordt verzocht door middel van een bij de rechtbank in te .
http://rvr.org/binaries/rbv-library/interne-werkinstructies/toevoegen/handboek-toevoegen/art-28-wrb-aant-9--10.pdf

Spekken

Public Mailing List Archive - Viewing Message - Olislaegers & De ...
Indien de aandelen rechtstreeks verkregen worden van de steunverlenende . Zo oordeelde de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel in 2001 .
http://www.odc-law.be/mailing/public/archive.php?id=27:50

70 te hard op de A4 : Invordering rijbewijs en/of Educatieve ...
24 juli 2012 . Dat is gebaseerd op de OM-richtlijnen, indien je echter een klaagschrift bij de rechtbank indiende dan kwam het rijbewijs altijd terug want de .
http://www.flitsservice.nl/phpBB/invordering-rijbewijs-en-of-educatieve-maatregel-gedrag/70-te-hard-op-de-a4-t74980.html


seconden hij officieel

BURGERLIJKE WETBOEK. - BOEK I : Personen TITEL VI ...
De rechtbank kan het verzoek om een uitkering weigeren indien de verweerder bewijst dat verzoeker een zware fout heeft begaan die de voortzetting van de .
http://www.onzewegenscheiden.be/OWS/art.%20301.pdf

Video

Unipage :: Voorwaarden
Indien de Handelaar schadeplichtig wordt, dan is zijn verplichting tot het betalen van . De Rechtbank Zwolle (voor Nederland) en de rechtbank in Brugge (voor .
http://www.unipage.be/voorwaarden/

Audio

 • Maton Advocaten | Ondernemingsrecht | faillissement
  Nadat een verzoek is ingediend stelt de rechtbank een datum vast waarop het faillissementsverzoek (faillissementsrekest) zal worden behandeld. Indien de .
  http://www.matonadvocaten.nl/pagina/specialisaties/ondernemingsrecht/faillissement

 • ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERGARAGES BEXPARK B
  zoals op 22 maart 2012 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te 's- Gravenhage en . aan enig voertuig de toegang tot de garage te weigeren, indien de .
  http://www.parkerenscheveningen.nl/AlgemeneVoorwaarden.pdf

 • Algemene voorwaarden - Lingua-World GmbH
  Ze gelden ook indien de algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever . voorwaarden is uitsluitend de rechtbank in Keulen, Duitsland bevoegd.
  http://www.lingua-world.de/nl/algemene-voorwaarden.htm

 • Algemene voorwaarden | Eagerly Internet
  . de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de .
  http://www.eagerly.nl/contact/algemene-voorwaarden.php

  Man Salma Hayek heeft vierjarig zoontje met Linda Evangelista ...
  1 juli 2011 . Dat staat volgens The New York Post in de documenten te lezen die Evangelista bij de rechtbank indiende. Zelfde periode. Uit die documenten .
  http://www.demorgen.be/dm/nl/1008/Showbizz/article/detail/1286781/2011/07/01/Man-Salma-Hayek-heeft-vierjarig-zoontje-met-Linda-Evangelista.dhtml

 • Algemene Voorwaarden www.zzp-paspoort.nl
  Indien de ZZP'er niet tijdig het document, waarvan . schade die onstaat indien de gegevens in het ZZP- . geschillenbeslechting is uitsluitend de rechtbank te .
  http://www.zzp-paspoort.nl/Algemene_voorwaarden.pdf

 • Faillissementsrecht - Van Sikkelerus en Ray Advocaten
  Dit dient te geschieden door middel van een verzoek aan de rechtbank. Indien de rechtbank er van overtuigd is dat de schuldenlast op het moment van de .
  http://www.vsradvocaten.nl/faillissementsrecht.htm

Video en Audio

 • Wetboek-online.nl | Faillissementswet | Artikel 287a
  De rechtbank wijst het verzoek toe indien de schuldeiser in redelijkheid niet tot weigering van instemming met de schuldregeling heeft kunnen komen, .
  http://www.wetboek-online.nl/wet/Faillissementswet/287a.html

 • Algemene voorwaarden - Wasserij De Bielheimerbeek
  Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien de Leverancier gebruik . door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zutphen; niettemin behoudt de .
  http://www.debielheimerbeek.nl/algemene-voowaarden

 • Employment, Pensions and Incentives mei-... - Publication | Stibbe
  May 7, 2011 . Uit het arrest valt af te leiden dat, indien de materiele vereisten voor een . Op 8 maart 2011 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank .
  http://www.stibbe.nl/stibbe/publication/16e231b300130f957d9ff01bbd/employment,_pensions_and_incentives_mei-juni_2011

Chr. Geref. Goede