Politiek bezorgd om samenvattingen

Enkele politieke partijen maken zich zorgen over de overname van Eredivisie Live» Enkele politieke partijen maken zich zorgen over de overname van Eredivisie Live anders overeengekomen de/Inge Hoogendoorn

Fri-WEB-Design-Algemene voorwaarden.
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever .
http://www.fri-web-design.com/Fri-WEB-Design-Algemene%20voorwaarden.html

www.DansKostuumverhuur.nl
Betaling geschiedt volgens afspraak. De verhuurbedragen gelden voor een huurperiode van maximaal 10 dagen. (mits anders overeengekomen) De tarieven .
http://www.danskostuumverhuur.nl/

Voorwaarden - Poortershaven
uitdrukkelijk anders overeengekomen. 6.2 Aflevering geschiedt conform de overeengekomen leveringsconditie op de door ons aangewezen plaats. Indien geen .
http://poortershaven.nl/ophotos/OBJ.AH0.B05.C38.D00.E07-1.pdf

Voetbalavondje

Wie weet de vertaling van "tenzij anders overeengekomen" in het ...
26 april 2012 . Wie weet de exacte vertaling van "tenzij anders overeengekomen" in het Engels? Bewerken. Klaar Annuleren. Vraag van John de Jonge .
http://nl.bab.la/forum/wie-weet-de-vertaling-van-tenzij-anders-overeengekomen-in-het-engels

Algemene voorwaarden - Viteaux Originals
Alle offertes zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen . De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de .
http://www.viteauxoriginals.nl/nl/content/3-algemene-voorwaarden

Voorwaarden - D oggy D og T rimsalon . nl
Dit alles tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Aanbiedingen en prijsopgaven. Aanbiedingen, prijsopgaven en dergelijke zijn geheel vrijblijvend, evenals .
http://www.doggydogtrimsalon.nl/voorwaarden.htm

Spekken

Leveringsvoorwaarden
2.3 Betaling van facturen dient te geschieden zonder inhouding of korting binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, en op .
http://www.gpmedia.nl/gpmedia-leveringsvoorwaarden.html

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTENT BVBA Tenzij ...
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en dit door ons schriftelijk is bevestigd, gelden de volgende voorwaarden. 1. Partijen erkennen uitdrukkelijk deze .
http://www.intertent.be/documenten/voorwaarden%20factuur%20Intertent.pdf


zijn, gaat naar

Relius Digitale Catalogus - Hoeka BV
Alle bereide producten worden, tenzij anders overeengekomen “netto” geleverd. De goederen worden geleverd hetzij in kunststof emmers, kunststof zakken, .
http://catalogus.reliushoeka.nl/frame_voorwaarden.html

Video

VERKOOPSVOORWAARDEN 1. Tenzij anders overeengekomen ...
Tenzij anders overeengekomen zijn uitsluitend onze algemene verkoopsvoorwaarden geldig en van toepassing. Er wordt dus geen rekening gehouden met .
http://www.abmbelgium.com/download/verkoopsvoorwaarden.pdf

Audio

 • Algemene voorwaarden Sento Koffie
  Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen in de overeenkomsten exclusief de kosten van vervoer, verzekeringen, installatie en eventuele heffingen. 2.
  http://www.sentokoffie.nl/index.php?dispatch=pages.view&page_id=9

 • Verhuurvoorwaarden | Step-Away - voor verkoop en verhuur van ...
  Tenzij anders overeengekomen behouden aanbiedingen hun geldigheid tot maximaal 1 maand na dagtekening. 2.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen .
  http://step-away.nl/verhuurvoorwaarden/

 • Algemene Voorwaarden - Wilco de Luxe
  Tenzij anders overeengekomen heeft de consument recht op ruiling van het . A. ruiling vindt plaats binnen 8 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen .
  http://www.wilco-deluxe.nl/files/Algemene%20voorwaarden%202012-04.pdf

 • Wie weet een officiële vertaling van "tenzij anders overeengekomen ...
  20 mei 2012 . Ik ben op zoek naar een officiële vertaling van 'tenzijn anders overeengekomen' voor in een contract. Is 'unless otherwise agreed' dan juist?
  http://vraagbaak.vertalen.nu/3370/offici%C3%ABle-vertaling-tenzij-anders-overeengekomen-engels

 • Algemene voorwaarden | Weldsafe
  4.1 Leverancier heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken, tenzij anders is overeengekomen of afnemer de zaken zelf (doet) afhalen bij .
  http://www.weldsafe.nl/algemene-voorwaarden/

 • ALGEMENE VOORWAARDEN
  (tenzij anders overeengekomen en/of vermeld) en franco huis (tenzij anders . Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn opgegeven .
  http://www.van-rijn.nl/files/uploads/Profiel-organisatie/VR-Handelsvoorwaarden.pdf

Video en Audio

 • Algemene voorwaarden - Dutchband - Polsbandjes ...
  1.1 Op alle overeenkomsten met Dutchband BV zijn, behoudens voor zover anders overeengekomen, de navolgende voorwaarden van toepassing. Dutchband .
  http://www.dutchband.com/nl/algemene-voorwaarden.html

 • ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ...
  tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Afnemer draagt de zorg, en daarmede ook het risico, voor het vervoer van de Artikelen. Ritzenhoff kan met de .
  http://www.maxwellandwilliams.nl/nl/pdf/Algemene_voorwaarden_Ritzenhoff_08_12_2008.pdf

 • Allround media partner :: Rudeboy Media
  Alle offertes van Rudeboy Media zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen is. De overeenkomst tussen Rudeboy Media of de haar vertegenwoordigende .
  http://www.rudeboymedia.nl/index.php?section=algemenevoorwaarden

je cookies wilt