Politiek bezorgd om samenvattingen

Enkele politieke partijen maken zich zorgen over de overname van Eredivisie Live» Enkele politieke partijen maken zich zorgen over de overname van Eredivisie Live Hof Justitie, Commissie-ambtenaren,/Inge Hoogendoorn

Top margin 1
11 jan 2012 . Commissie daagt Raad voor de rechter wegens het overtreden van de EU- wetgeving inzake het statuut van de ambtenaren . Het Europees Hof van Justitie heeft al meermaals bevestigd (op 24 november 2010 nog in zaak .
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/9&format=DOC&aged=0&language=NL&guiLanguage=en

Elsevier.nl - Speciale Edities
Met ruime aandacht voor de Europese Raad, de Europese Commissie, het . de Raad van Ministers, het Hof van Justitie, de Commissie-ambtenaren, de .
http://www.elsevier.nl/web/Weekblad-80/Speciale-Edities.htm

Wat is de Europese Commissie? | Vraag en antwoord ...
De Europese Commissie (EC) kan worden gezien als het dagelijks bestuur van de . De leden worden in hun werk bijgestaan door een eigen club ambtenaren, . resultaat, dan kan de Commissie een zaak aanspannen bij het Hof van Justitie.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie/vraag-en-antwoord/wat-is-de-europese-commissie.html

Voetbalavondje

Werken bij de Europese Unie - Qompas CarrièreStart - De online ...
Als Europees ambtenaar houd je je bezig met vraagstukken op uiteenlopende . •Een traineeship bij de Europese Commissie duurt 5 maanden en is altijd betaald. . Het Hof van Justitie van de Europese Unie biedt elk jaar een beperkt aantal .
http://carrierestart.qompas.nl/903/10/

Europese Commissie gaat opslag ambtenaren afdwingen - HLN.be
11 jan 2012 . De Europese Commissie stapt naar het Europese Hof van Justitie om de aanpassing van de salarissen van de Europese ambtenaren af te .
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1376910/2012/01/11/Europese-Commissie-gaat-opslag-ambtenaren-afdwingen.dhtml

Commissie sleept Europese Raad voor Hof van Justitie
11 jan 2012 . Commissie sleept Europese Raad voor Hof van Justitie. . Raad in het dossier van de loonaanpassingen van de Europese ambtenaren.
http://ec.europa.eu/belgium/news/120111_legislation_nl.htm

Spekken

een klacht indienen - Engelse vertaling - bab.la Nederlands-Engels ...
van burgers die een klacht indienen bij de Commissie. . Ambtenaren kunnen juist bij het Europees Hof van Justitie een klacht indienen tegen een uitspraak in .
http://nl.bab.la/woordenboek/nederlands-engels/een-klacht-indienen

Europese Commissie wil salarisverhoging ambtenaren afdwingen ...
11 jan 2012 . De Europese Commissie stapt naar het Europese Hof van Justitie om de aanpassing van de salarissen van de Europese ambtenaren af te .
http://www.knack.be/nieuws/buitenland/europese-commissie-wil-salarisverhoging-ambtenaren-afdwingen-bij-hof/article-4000029059427.htm


24 uur, dan

EUROPA - Hof van Justitie van de Europese Unie
Algemene informatie over het werk en de organisatie van het Hof van Justitie van de . dat geschillen tussen de Europese Unie en haar ambtenaren beslecht. . De Commissie kan deze procedure inleiden wanneer zij meent dat een EU-land .
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_nl.htm

Video

Europese Commissie naar rechter voor meer loon - Hbvl.be
Het Belang Van Limburg - Het Europees Hof van Justitie moet een oordeel . besloten eind 2009 om de salarissen van de 44.000 commissie-ambtenaren dit .
http://www.hbvl.be/nieuws/economie/aid892112/europese-commissie-naar-rechter-voor-meer-loon.aspx

 • nieuwe bestuurder gevonden.

  Arrest - InfoCuria
  5 juli 2012 . de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. . op voorstel van de Commissie worden vastgesteld, worden de ambtenaren en overige . dat uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt dat .
  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124742&pageIndex=0&doclang=nl&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=2872752

 • eerder een Nederlander

  PB serie L en C
  samenvattingen van de arresten van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste . schriftelijke parlementaire vragen aan de Raad of de Commissie met de . de aanwerving van nieuwe ambtenaren (als u alleen belangstelling hebt voor .
  http://publications.europa.eu/official/chapter1_nl.htm

 • de website u

  Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken - EUR-Lex
  12 mei 2012 . Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken. (Tweede kamer) van 17 maart 2011 — AP/Hof van Justitie. (Zaak F-107/10). (Openbare .
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:138:0030:0031:NL:PDF

 • hectisch op moment.'

  Den Haag, 7 juni 2012 vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ...
  7 juni 2012 . vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. Volgcommissie(s): . verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in . Brighton Verklaring inzake de toekomst van het Europees Hof voor de. Rechten .
  http://www.tweedekamer.nl/images/besluitenlijst%20commissie%20VJ%206%20juni%202012_tcm118-228443.pdf

Audio

 • EUROPA - EU-instellingen en -organen
  Het is de Commissie die de voorstellen doet, terwijl het Parlement en de Raad . Het Hof van Justitie zorgt ervoor dat de Europese wetgeving wordt nageleefd.
  http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_nl.htm

 • C-233/12 Gardella | Expertisecentrum Europees Recht
  Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie . Gelijkstelling van verzoekers positie met die van Commissieambtenaren is niet mogelijk aangezien .
  http://www.minbuza.nl/ecer/hof-van-justitie/nieuwe-hofzaken-inclusief-verwijzingsuitspraak/2012/c--zaaknummers/c-233-12-gardella.html

 • Homepage Europa NU
  Gebouw Europese Commissie Brussel · Salarissen Europese ambtenaren . voorzitter van de Europese Commissie en wat verdienen Europese ambtenaren? meer » . gezet door de Raad en overweegt naar het Europees Hof te stappen. meer » . Raad Economische en Financiële zaken · Raad Justitie en Binnenlandse .
  http://www.europa-nu.nl/

 • 2) Wilk zal alle kosten dragen. Beschikking van het Gerecht voor ...
  12 mei 2012 . (Tweede kamer) van 22 juni 2011 — AD/Commissie. (Zaak F-46/10) (1) . Verwerende partij: Hof van Justitie (vertegenwoordiger: A. V. Placco .
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:138:0029:0029:NL:PDF

 • Nieuwsbrief griffie HvJ | Expertisecentrum Europees Recht
  12 juli 2012 . BRON: HOF VAN JUSTITIE . De Commissie en de Raad hebben geweigerd om de status van marktgericht bedrijf toe te kennen in een .
  http://www.minbuza.nl/ecer/hof-van-justitie/nieuwsbrief-griffie-hvj.html

 • Gouvernement - Archivo Nashonal Memoria i Konsenshi Nashonal
  . Landstorm, Justitie, Deurwaarder, Gevangenissen, Rechtbank, Raad van Justitie . Commissie van indeling en vrijstelling van de schuttersdienst; Commissie tot . burg. rechtsvordering, rechterlijke ambtenaren, notaris; Openbaar Ministerie, . Raad van Civiele en Criminele Justitie; Hof van Justitie, Kantongerecht, .
  http://www.nationalarchives.an/old-site/htmls/archieven/overheidsarchieven/gouvernementsarchief/index.html

Video en Audio

 • Schijndood van de comitologie | PM.nl
  6 juli 2012 . Op 7 juni jongstleden besloten de ministers van Justitie en . een gang naar het Europese Hof van Justitie in Luxemburg om de list van de Raad te . een aanzienlijk gedeelte van de ambtenaren in dienst van de commissie.
  http://www.pm.nl/artikel/2454/schijndood-van-de-comitologie

 • Eerste Kamer der Staten-Generaal - Toezegging Uitspraak HvJ C ...
  Het Hof van Justitie komt tot het oordeel dat de Nederlandse legesheffing . van het Hof van 26 april jongstleden in de zaak van de Commissie tegen Nederland. . Je zou zeggen dat de heel ijverige ambtenaren van de minister, die de laatste .
  http://www.eerstekamer.nl/toezegging/uitspraak_hvj_c_508_10_inzake

 • Archieven » Hof van Holland | gahetNA
  Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, 1428-1798; Hof van Justitie van . Hof van Justitie van Holland, 1803-1811; Commissie tot afdoening der zaken .
  http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/3.03.01.01/aantal/20/open/c01%3A5.

Stromend water berg